Rekisteriseloste

SPORT RIESEN KLUB RY

REKISTERISELOSTE                                                      Päivitetty  25.5.2018

Sport Riesen Klub ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin pitäjä
Sport Riesen Klub Ry
Kotipaikka: Janakkala
Yhdistysrekisterino.: 187.143
Rekisteriasioita hoitaa jäsensihteeri:
Heidi Vuohelainen heidi.vuohelainen @ hotmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus, sisältö ja tietolähteet

Jäsenrekisterin tarkoitus on Yhdistyslain 11§:ssä määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.
Jäsenistä merkitään rekisteriin:
•    Yhdistyslain vaatimat tiedot: täydellinen nimi ja paikkakunta
•     Yhteydenpitoon tarvittavia tietoja: osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
•    Jäsentyyppi (varsinainen / asiantuntijajäsen)
•    Tiedot jäsenmaksuista kuluvalta vuodelta
Jäsenrekisterin tiedot perustuvat jäsenten yhdistykselle itsestään antamista tiedoista liittymisen yhteydessä sekä yhteys- ja/tai nimitietojensa päivittämisestä  ja jäsenmaksujen maksamisen yhteydessä rekisteröitävistä tiedoista.

Tietojen luovuttaminen, oikaisu ja säilytysaika

Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta yhdistyksen kirjanpitoa ja rahastonhoitoa ylläpitävää Kantili Oy:tä. Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkastaa rekisteriin kirjatut itseään koskevat tiedot. Pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti kirjallisena jäsensihteerille tai puheenjohtajalle.
Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan jäsenen kirjallisesta pyynnöstä jäsensihteerille.
Tiedot poistetaan jäsenrekisteristä kuukauden (1kk) kuluessa jäsenen eroamisesta tai yhdistyksen sääntöjen mukaisesta erottamisesta.

Rekisterin suojaus

Jäsenrekisterin tiedot kerätään Excel-tiedostoon, jota jäsensihteeri ylläpitää sekä säilyttää ulkoisella tiedontallennusvälineellä, kuten muistitikku. Ajantasaista jäsenrekisteriä säilytetään myös yhdistyksen tablet tietokoneella, mikä on joko sihteerin tai puheenjohtajan käytössä.
Jäsenrekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ennalta määritellyt rekisterinpitäjän tiedossa olevat käyttäjät eli hallituksen jäsenet ja kirjanpitäjä.

Sähköiset jäsenhakemukset säilytetään jäsensihteerin käytössä olevassa sähköpostissa, johon pääseminen vaatii henkilökohtaisen salasanan. Lomakkeet hävitetään sähköpostista, kun hallitus on käsitellyt jäsenhakemuksen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Sportriesen, Powered by Joomla!